رد کردن لینک ها

داستان ما

کــرپ کــافه بــرند زنجیره ای کــه در ســال ۲۰۱۵ با هــدف فرهنگ سازی قهوه و بالا بردن سطح کیفی و نوآوری در صنعت کافه توسط حسین و حافظ صفایی تاسیس شد.

این برند به صـورت تـخـصـصـی بر روی کـرپ هـای شیــرین و غـذایــی با تــوجه بــه ذائـقـه ی ایرانی و قـهـوه های اسپشیالیتی و تازه رســت شده فعالیت می کند و در حــال حــاضر ۴ شعبه فــعــال در ســراســر تــهــران دارد.

داستان ما را بخوانید
Click

Specialty Best Crepe

کرپ های شیرین و غذایی

کرپ ها با خمیر تازه مناسب با ذائقه ایرانی تهیه می شوند

Click

Specialty Coffe & Fresh Roast

قهوه های تخصصی

لاین های مختلف قهوه های سینگل اورجین و اسپشیالیتی

Click

Mixology Molecular

نوشیدنی مولکولی و میکسولوژی

جهت ورود به سایت کلیک کنید

سفارش دهید

رزرو میز

Menu

منو